Misyon - Vizyon - Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Misyon - Vizyon

MİSYONUMUZ

Gazi Üniversitesi Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu toplumun gereksinme duyduğu idealist ve üst düzey yeterliliklere sahip, mesleki ve teknik eğitim yönünden bilgi ve beceriye sahip insan gücünü ülkemize kazandırmayı sürdürecektir. B.T.B.M.Y.O araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi, özgün bilgi üreten ve bilgiyi paylaşarak toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı hedef edinmiştir.

VİZYONUMUZ


Gazi Üniversitesi Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Vizyonu; ara teknik eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik, yaratıcı faaliyetleri ve topluma hizmeti ile ulusal ve uluslar arası düzeyde saygın ve lider bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.

Sayfa Kategorileri