Duyurular
Kayıt hakkı kazanan öğrencimizin kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak aşağıda belirtilen sırada kayıt birimine vermeleri gerekmektedir.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
Bankaya ödeme yaptıktan sonra 2 suret halinde dekont almayı unutmayınız.

 

Form - 1 ( İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ. )
Form - 2 .Yenikayıt öğrenci belgesi.( İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ. )
Form - 3 .Kütüphane Üyelik Formu. ( İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ. )
KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:
a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
e) Üniversite, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
NOT : Katkı payı ödemeleri tüm HALK BANK şubelerinden yapılabilecektir.Kayıt günü olası sıkışıklıkları önlemek amacıyla kayıta gelmeden önce bulunduğunuz yörede ödeme yapmanız tavsiye edilmektedir.